SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 38/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 11 tháng 6 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

 • - Thực hiện ôn tập thi TS10, thi TN THPT theo TKB áp dụng từ ngày 06/6/2022.

  - Thầy Trương Minh Cao tham gia huấn luyện đội tuyển điền kinh của tỉnh theo QĐ triệu tập.

  - Thầy Diệp Minh Tâm tham dự khóa BD NCNL Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh 2022 theo QĐ của SGD từ 29/5/2022 tại trường CĐCĐ Sóc Trăng.

  - Đoàn trường tổ chức thực hiện KH công tác hè 2022 đến các lớp 10, 11 và GVCN.

  - Ban thực hiện hồ sơ tuyển sinh lớp 10 (theo QĐ và KH) thực hiện nhiệm vụ theo KH.

  ThHai (ngày 13/6/2022)

  - Gv vào trường (Phòng Vật lý) tập huấn việc sử dụng SGK 10, qua phần mềm Zoom. Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tổ trưởng phân công GV mang theo Laptop.

  + Ngữ văn (phòng zoom số 6)

  + Vật lý (phòng zoom số 7)

  + Công nghệ - Trồng trọt (phòng zoom số 9)

  Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Trầm Tuấn Khải.

  - Nộp báo cáo tại Huyện đoàn Mỹ Xuyên (đ/c Tuấn).

  - Tổ chức lớp 11A3 thực hiện công tác hè (đ/c Hận phụ trách).

  - BGH, Tổ trưởng, trưởng đoàn thể, tổ Văn phòng hoàn thành việc báo cáo và gửi minh chứng các tiêu chí thi đua cụm trường về thầy Thuận tổng hợp.

  - Nhận Giấy chứng nhận thi Khmer ngữ lớp 12, phát cho HS (Văn phòng).

  - Hoàn thành hồ sơ BDTX 2021-2022 gửi phòng TCCB (PHT Thuận).

  Thứ Ba (ngày 14/6/2022)

  - Gv vào trường (Phòng Vật lý) tập huấn việc sử dụng SGK 10, qua phần mềm Zoom. Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tổ trưởng phân công GV mang theo Laptop

  + Hóa học (phòng zoom số 6)

  + Hoạt động trải nghiệm (phòng zoom số 7)

  + Giáo dục thể chất (phòng zoom số 8)

  Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Trần Hoài Hận.

  - Tham dự Lễ “Tôn vinh những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022” lúc h30, tại TT Hội nghị Toàn Thịnh (thầy Thuận, cô Minh Lý, cô Hiếu, cô Kim Hoa).

  Th(ngày 15/6/2022)

  - Gv vào trường (Phòng Vật lý) tập huấn việc sử dụng SGK 10, qua phần mềm Zoom. Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tổ trưởng phân công GV mang theo Laptop

  + Toán (phòng zoom số 6)

  + Địa (phòng zoom số 7)

  Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Nguyễn Duy Tuấn.

  - Tổ chức lớp 11A3 thực hiện công tác hè (đ/c Hận phụ trách).

  - Gửi DS Hội đồng tuyển sinh 10 về SGD (PHT Thuận).

  - Hoàn thành cập nhật kết quả 2 mặt GD lớp 10, 11 trên CSDL ngành (PHT Thuận).

  ThNăm (ngày 16/6/2022)

  - Gv vào trường (Phòng Vật lý) tập huấn việc sử dụng SGK 10, qua phần mềm Zoom. Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tổ trưởng phân công GV mang theo Laptop

  + Giáo dục KT-PL (phòng zoom số 6)

  + Sinh học (phòng zoom số 7)

  + Công nghệ - Công nghiệp (phòng zoom số 8)

  Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Trần Hoài Hận.

  - Báo cáo số liệu kỳ cuối năm, tổng kết năm học về phòng KH-TC và cập nhật CSDL ngành (PHT Thuận).

  - Ban TS10 rà soát, nhập liệu DSTS đăng ký dự thi (Thầy Thuận, Khải, cô Tho, Tiến, Cúc, Dung).

  ThSáu (ngày 17/6/2022)

  - Gv vào trường (Phòng Vật lý) tập huấn việc sử dụng SGK 10, qua phần mềm Zoom. Sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Tổ trưởng phân công GV mang theo Laptop

  + Lịch sử (phòng zoom số 6)

  + Tin học (phòng zoom số 8)

  + Giáo dục quốc phòng (phòng zoom số 9)

  Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Nguyễn Duy Tuấn.

  - Ban TS10 hoàn thành rà soát, nhập liệu DSTS đăng ký dự thi, in Phiếu báo dự thi (Thầy Thuận, Khải, cô Tho, Tiến, Cúc, Dung).

  - GV cập nhật đánh giá trên hệ thống Temis.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh