SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 36/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 28 tháng 5 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 30/5/2022 đến ngày 04/6/2022)

 • Công việc chung:

+ Học bù, dạy bù cho lớp 10, 11 (nghỉ do thi KSCL) hoàn tất chương trình.  Tiếp tục ôn tập lớp 12 THPT theo TKB áp dụng từ ngày 23/5/2022

+ GVCN 10, 11 hoàn tất đánh giá hồ sơ sổ sách về công tác chủ nhiệm.

+ Học sinh 10, 11 lao động cuối năm theo KH số 15/KH-ĐTN, ngày 25/5/2022 (đính kèm). 

+ Tổ trưởng bộ môn tổ chức cho GV dọn dẹp, vs bên trong phòng bộ môn của mình. Chuẩn bị cho tổng kết năm học trường, lớp.

 • Tất cả GV, CBQL tiếp tục thực hiện bồi dưỡng mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh và mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý, giáo viên Trung học phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (theo CV số 938/SGDĐT-TCCB, ngày 16/5/2022) từ 20/5 đến 10/6/2022.
 • Thầy Diệp Minh Tâm tham dự khóa BD NCNL Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh 2022 theo QĐ của SGD từ 29/5/2022 tại trường CĐCĐ Sóc Trăng. 

Thứ Hai (ngày 30/5/2022) 

 • Học sinh nghỉ học (trừ các lớp 12 Gv có dặn học bù riêng, và lao động theo KH).
 • Sáng (7h30): HS lớp 10A2, 10A4, 10A6 và 11A2 lao động theo KH Số 15/KHĐTN, ngày 25/5/2022 (đính kèm).
 • Dự tập huấn phần mềm tuyển sinh 10 lúc 14h (PHT Thuận).

Thứ Ba (ngày 31/5/2022)  

 • HS lớp 12 trở lại ôn tập.
 • Sáng (từ 7h): Lớp 10, 11 học bù 5 tiết theo TKB của ngày thứ 5 (26/5/2022).
 • Chiều (13h30): HS lớp 11A2 lao động (gói quà) theo KH Số 15/KH-ĐTN, ngày 25/5/2022.
 • VP phát hành thư mời Lễ tổng kết. 
 • Thứ Tư (ngày 01/6/2022) 
 • Sáng (từ 7h): Lớp 10, 11 học bù 4 tiết theo TKB của ngày thứ 6 (27/5/2022). Trong ngày này Các lớp mang ghế nhựa về nộp lại cho Đoàn trường (phòng Hóa-Sinh).
 • Tổng hợp BC và minh chứng thi đua cụm nộp cho trưởng cụm (HĐ TĐKT trường). 

Thứ Năm (ngày 02/6/2022)

 • Sáng (7h30): HS lớp 10A3, 10A5, 10A7 và 11A5, 11A6, 11A7 lao động theo KH Số 15/KH-ĐTN, ngày 25/5/2022 (đính kèm).
 • Báo cáo kết quả KSCL về SGD (PHT Thuận, thầy Khải). 

Thứ Sáu (ngày 03/6/2022)  

 • Lúc 7h45: GVCN 10, 11 tổ chức sơ tổng kết tại lớp học, phát thưởng cho HS tiên tiến (GVCN liên hệ VP nhận trước phần thưởng).
 • Sáng (sau khi sơ kết lớp): HS lớp 11A3, 11A4 lao động (chuyển ghế ngồi) theo KH Số 15/KH-ĐTN, ngày 25/5/2022.
 • Chiều (13h30): HS lớp 10A1 chuẩn bị sân lễ theo KH Số 15/KH-ĐTN, ngày 25/5/2022.

Thứ Bảy (ngày 04/6/2022

 • Tổ chức Lễ tổng kết năm học: Từ 6h45 tại sân trường (theo KH tổ chức riêng).

Lớp 10A1 tiếp tục chuẩn bị sân lễ, lớp 11A1 dọn dẹp sau Lễ theo KH.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh