SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 35/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 21 tháng 5 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)

- Thực hiện dạy học lớp 10, 11, ôn tập THPT theo TKB mới áp dụng từ ngày 23/5/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 35.

- GVCN, GVBM chấm chữa bài kiểm tra cuối kỳ 2 hoàn tất điểm số, đánh giá 02 mặt GD học sinh (nhập điểm, số ngày nghỉ, hạnh kiểm HK2, cả năm sổ chủ nhiệm Vnedu)  lớp 10, 11,  hạn cuối 26/5/2022 theo KH.

- Tất cả GV, CBQL thực hiện bồi dưỡng mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh và mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý, giáo viên Trung học phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (theo CV số 938/SGDĐT-TCCB, ngày 16/5/2022) từ 20/5 đến 10/6/2022.

- Thầy Minh Tâm tham gia đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào thiếu niên CTĐ các trường trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên (theo CV số 05/HCTĐMX ngày 05/5/2022) từ 23/5/2022 đến 27/5/2022.

ThHai (ngày 23/5/2022)

- Tiết 1 (sáng): GVCN các lớp thực hiện Hoạt động HN-NGLL.

- GVCN 12 hoàn tất điều chỉnh bổ sung hồ sơ ĐKDt theo biên bản kiểm tra chéo của đơn vị bạn.

Thứ Ba (ngày 24/5/2022)

- Nộp hồ sơ ĐKDT lớp 12 về Sở GD theo KH (PHT Thuận, thầy Tuấn Khải).

- Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022:

+ Lúc 14 giờ tại Hội trường THPT VNC.

+ Thành phần: Đại diện Chi bộ, BGH, BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn các lớp.

Th(ngày 25/5/2022)

- Hoàn tất công việc chuẩn bị cho kỳ KSCL lớp 12 (CSVC, niêm yết danh sách phòng thi, sao in đề): Ban sao in và chuẩn bị kỳ KSCL (theo QĐ số 49/QĐ-THPVNC, ngày 20/5/2022).

ThNăm (ngày 26/5/2022)

- Tổ chức thi KSCL lớp 12, giáo viên coi thi theo phân công: Văn (sáng), Toán (chiều).

- Học sinh lớp 10, 11 nghỉ (thời gian học bù sẽ thông báo sau).

ThSáu (ngày 27/5/2022)

- Tổ chức thi KSCL lớp 12, giáo viên coi thi theo phân công: Tổ hợp môn (sáng), Tiếng Anh (chiều).

- Học sinh lớp 10, 11 nghỉ (thời gian học bù sẽ thông báo sau).

- Thầy Minh Tâm dự khai giảng lớp Trung cấp LLCT k129.

- Tham quan, trải nghiệm tại Đà Lạt và TPHCM: Đại diện Chi bộ, BGH, BTV Đoàn trường, Học sinh và GV đăng kí.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh