SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 30/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 16 tháng 4 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 18/4/2022 đến ngày 24/4/2022)

- Thực hiện dạy học 10, 11, ôn tập THPT theo TKB mới áp dụng từ ngày 18/4/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 30.

- Báo cáo HS, GV nhiễm Covid-19 mỗi ngày (GVCN, HT).

- Tổ Văn sinh hoạt chuyên đề theo chương trình công tác đã đăng ký.

- Từ ngày 21/4/2022 đến ngày 22/4/2022, cô Thúy Hòa dự thi GVCN giỏi tỉnh phần thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục tại đơn vị. 

ThHai (ngày 18/4/2022)

- Hiệu trưởng, Phó HT dự họp thực hiện quy trình công tác nhân sự và quy hoạch CBQL tại Hội trường của trường THPT Hoàng Diệu từ 8 giờ, theo Giấy mời số 699/GM-SGDĐT.

- Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 theo KH số 623/KH-SGDĐT, ngày 04/4/2022 (PHT Thuận, thầy Minh Tâm)

Thứ Ba (ngày 19/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- VP trường tổ chức giao phát gạo cho HS trường theo Nghị định số 116 học kỳ II, NH 2021-2022.

- GVCN, GVBM lớp 10, 11 nhập điểm và hạnh kiểm, ngày nghỉ các cột đợt Giữa kỳ 2.

Th(ngày 20/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối Giáo viên bộ môn lớp 12 báo kết quả học kỳ 2 (Điểm của tất cả các lần kiểm tra theo quy định) về cho BGH (thông qua việc nhập trên phần mềm Vnedu).

- Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, lúc 15 giờ 30, tại trường DTNT Huỳnh Cương: Thầy Thuận, cô Minh Lý, thầy Minh Tâm, thầy Minh Cao.

ThNăm (ngày 21/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối GVCN lớp 12 nhập ngày nghỉ, đánh giá hạnh kiểm kết quả học kỳ 2, cả năm về cho BGH (thông qua việc nhập trên phần mềm Vnedu).

- Họp Hội đồng xét thuyên chuyển GV (theo QĐ số 38/QĐ-THPTVNC).

- Nhận đề thi nhiệm ý Khmer ngữ (PHT Thuận).

- Thi thực hành GVCN giỏi tỉnh (cô Thúy Hòa).

ThSáu (ngày 22/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Chiều: Lớp 10, 11 học bù cho Sáng thứ 6 (ngày 15/4/2022, theo TKB tương ứng lúc đó).

- Dự hội nghị triển khai Nghị quyết 13, sáng tại trung tâm VH-HN huyện Mỹ Xuyên: Hiệu trưởng, PHT Thuận.

- Thi nhiệm ý tiếng Khmer 12:

+ Lúc 7 giờ, tại Hội trường nhà trường.

+ HS theo DS đăng ký dự thi, Gv coi thi theo phân công.

Thứ Bảy (ngày 23/4/2022)

- Thầy Hà: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn Sinh năm học 2021-2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT, lúc 14 giờ (online).

* Sáng: Hội nghị tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022 của huyện đoàn Mỹ Xuyên, lúc 7 giờ 30 phút

- Địa điểm: Hội trường trường THPT Văn Ngọc Chính (trực tiếp)

- Thành phần:

+ Mời đại diện BGH (Hiệu trưởng) và GVCN lớp 11.

+ BCH Đoàn trường (PC riêng thực hiện KH).

+ Học sinh khối 12: 12A3, 12A4, 12A5, 12A6 (cả 4 lớp);

+ Học sinh khối 11: 07 HS/lớp do GVCN chọn gửi DS cho Đoàn TN.

* Chiều:

- Lúc 14 giờ: Họp CMHS lớp 12 với GVCN tại lớp (tổng kết 2 mặt GD và tình hình chuẩn bị thi THPT của HS lớp).

- Lúc 15 giờ: Họp CMHS lớp 12, GVCN và BGH tại Hội trường (triển khai và trao đổi kế hoạch ôn thi tốt nghiệp 2022).

Chủ nhật (ngày 24/4/2022)

Hội nghị tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 (theo CV số 657/KH-SGDĐT ngày 08/4/2022) lúc 7 giờ 30

- Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Thạnh Phú (trực tuyến)

- Thành phần:

+ Đại diện BGH: PHT Thuận

+ Hỗ trợ kĩ thuật: Thầy Hận, thầy Khải.

+ Học sinh và GVCN lớp 12A1, 12A2 (cả 02 lớp)

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh