SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 26/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 19 tháng 3 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 21/03/2022 đến ngày 26/03/2022)

 

- Thực hiện dạy và học trực tiếp theo TKB áp dụng từ ngày 14/3/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 26.

- Báo cáo DSHS tham gia học trực tiếp mỗi ngày (GVCN, Đoàn trường, PHT Nghĩa).

- Báo cáo HS, GV tiêm vắc xin và nhiễm Covid-19 mỗi ngày (GVCN, PHT Thuận).

ThHai (ngày 21/3/2022)

          - Không tổ chức SHDC, tất cả thầy cô GVBM thực hiện giảng dạy đôn TKB lên theo TKB, tiết 2 bắt đầu từ 7 giờ.

          - Thầy Khải: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn năm học 2021 - 2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT ngày 18/3/2022, lúc 14 giờ (online).

Thứ Ba (ngày 22/3/2022)

- Báo cáo thực hiện Công văn số 854/BGDĐT-CSVC ngày 11/3/2022 của Bộ GDĐT  Sở GDĐT (PHT Thuận).

- Thầy Tâm, cô Lành dự ĐH Chữ thập đỏ huyện.

Th(ngày 23/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Lúc 13h30: Tiếp đoàn kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng theo Thông báo số 33 /TB-UBKT, ngày 15/3/2022 về việc Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn. Thành phần: Đại diện Chi bộ, Đại diện BGH và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở

ThNăm (ngày 24/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.                      

ThSáu (ngày 25/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Kiểm tra GK2 môn Sử- Địa lớp 11 (chiều).

Thứ Bảy (ngày 26/3/2022)

- Thi GVCN Giỏi cấp tỉnh (theo KH riêng).

- Kiểm tra GK2 môn Sử- Địa lớp 10 (sáng).

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh