SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 29/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 10 tháng 4 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 11/4/2022 đến ngày 16/4/2022)

- Thực hiện dạy và học trực tiếp theo TKB áp dụng từ ngày 28/3/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 29.

- Báo cáo HS, GV nhiễm Covid-19 mỗi ngày (GVCN, HT).

ThHai (ngày 14/4/2022)

- Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lãnh đạo trường trực theo phân công (theo Thông báo số 04 /TB-UBND, ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh,

Thứ Ba (ngày 12/4/2022)

- Sáng (từ 7 giờ): Kiểm tra cuối kỳ 2 lớp 12 môn Tiếng Anh - Sinh học (GV coi ktra theo DSPC).

- Tổ trưởng nộp đơn và phiếu chấm SKKN về cho Thầy Nhanh.

- Đảng viên nộp Bản cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho Thầy Tâm.

- Họp lựa chọn SGK (theo CV 599/SGDĐT-GDTrH) lúc 14 giờ. Thành phần: BGH, TTCM, đại diện CMHS.

Th(ngày 13/4/2022)

- Sáng (từ 7 giờ): Kiểm tra cuối kỳ 2 lớp 12 môn Lịch sử - Hóa học (GV coi ktra theo DSPC).

- Đảng viên dự hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 (01 buổi Sáng hoặc chiều) theo DS phân công (đã gửi trong nhóm), tại UBND xã Thạnh Phú.

- Họp Hội đồng sáng kiến 14 giờ.

ThNăm (ngày 14/4/2022)

- Sáng (từ 7 giờ): Kiểm tra cuối kỳ 2 lớp 12 môn Địa lý - Vật lý (GV coi ktra theo DSPC).

- Học sinh 10, 11 nghỉ tết Chol Chnam Thmay.

- Dự khai mạc liên hoan “Liên hoan tiếng hát Gv” lần thứ XV lúc 7 giờ 30: Thầy Thuận, thầy Nhanh.

- Cô Hằng, cô Cúc tham gia tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng giáo viên dạy môn GDCD (theo Kế hoạch số 643/KH-DGDĐT ngày 05/4/2022) từ 7h30, tại trường THPT Hoàng Diệu.

- Dự thi tiếng hát GV lúc 18h tại trường DTNT Huỳnh Cương: Thầy Khải, thầy Gõ, thầy Thuận, thầy Nhanh.

ThSáu (ngày 15/4/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Học sinh 10, 11, 12 nghỉ tết Chol Chnam Thmay.

- Chi bộ tiếp Đoàn kiểm tra giám sát của huyện ủy đến làm việc tại Thư viện trường lúc 7h30 (thành phần tham dự do Cấp ủy triệu tập).

- Nộp hồ sơ về SKKN về SGD (Hội đồng SK).

- GVCN 10, 11 đánh giá xếp loại hạnh kiểm Giữa kỳ 2 vào Vnedu.

Thứ Bảy (ngày 16/4/2022)

- Cô Giả: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn Hóa năm học 2021-2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT, lúc 8 giờ (online).

- Thầy Duy: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn Toán năm học 2021-2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT, lúc 8 giờ (online).

- Thầy Thuận: Dự tổng kết liên hoan “Liên hoan tiếng hát Gv” lần thứ XV lúc 15 giờ.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh