SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 27/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 26 tháng 3 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 28/03/2022 đến ngày 03/04/2022)

- Thực hiện dạy và học trực tiếp theo TKB mới áp dụng từ ngày 28/3/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 27.

- Báo cáo DSHS tham gia học trực tiếp mỗi ngày (GVCN, Đoàn trường, PHT Nghĩa).

- Báo cáo HS, GV nhiễm Covid-19 mỗi ngày (GVCN, HT).

- Hội CTĐ, Trạm y tế xã Tổ chức khám sức khỏe cho HS (các lớp theo Lịch bên dưới).

ThHai (ngày 28/3/2022)

- Tiết 1 (sáng): GVCN các lớp thực hiện Hoạt động HN-NGLL.

- GVCN các lớp họp với Hiệu trưởng vào giờ ra chơi sau tiết 2 (8h35) tại phòng Vật lý.

- Hội CTĐ, Trạm y tế xã Tổ chức khám sức khỏe cho HS:

+ Sáng: Lớp 10A1, 10A2, 10A3, 10A4.

+ Chiều (học chéo buổi): 12A1, 12A2, 12A3, 12A4.

Thứ Ba (ngày 29/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hội CTĐ, Trạm y tế xã Tổ chức khám sức khỏe cho HS:

+ Sáng: Lớp 10A5, 10A6, 11A2, 11A6.

+ Chiều (học chéo buổi): 12A5, 12A6, 11A5, 11A7.

Th(ngày 30/3/2022)

- HT họp ở huyện Mỹ Xuyên (sáng).

- Các PHT, GVCN và thầy Khải: Rà soát, cập nhật thông tin học sinh đang học lớp 12 trên Cơ sở dữ liệu ngành, năm học 2021-2022 theo CV Số 560/SGDĐT-GDTrH, ngày 25/3/2022.

- Đảng viên họp chi bộ lúc 14h tại Hội trường.

- Hội CTĐ, Trạm y tế xã Tổ chức khám sức khỏe cho HS: Chiều (học chéo buổi) Lớp 10A7, 11A1, 11A3, 11A4.

ThNăm (ngày 31/3/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.     

- Cô Hiếu: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn năm học 2021-2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT ngày 18/3/2022, lúc 14 giờ (online).

ThSáu (ngày 01/4/2022)

- Tham gia Giải Điền kinh và Bơi của học sinh phổ thông tại Trung tâm VHTT thành phố Sóc Trăng (khai mạc lúc 7 giờ):

+ HT trưởng đoàn.

+ Thầy Cao, thầy Văn Bằng tham gia Tổ trọng tài.

+ Thầy Kim Bằng, thầy Văn Gõ: Dẫn đoàn HS dự thi.

- Kiểm tra GK2 môn Ngữ văn lớp 11 (chiều).

Thứ Bảy (ngày 02/4/2022)

- Kiểm tra GK2 môn Ngữ văn 10 (sáng).

- Đoàn VĐV trường tiếp tục tham gia Giải Điền kinh và Bơi của học sinh phổ thông.

Chủ Nhật (ngày 03/4/2022)

- Đoàn VĐV trường tiếp tục tham gia Giải Điền kinh và Bơi của học sinh phổ thông (nếu có).

- Cô Cúc, cô Hằng: Dự sinh hoạt chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn năm học 2021-2022 theo KH số 500/KH-SGDĐT ngày 18/3/2022, lúc 14 giờ (online).

- Hiệu trưởng dự Bế mạc Giải Điền kinh và Bơi của học sinh phổ thông tại Hội trường Sở lúc 15 giờ.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh