SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 18/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 08 tháng 1 năm 2021

LCH LÀM VIC

(Tngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

 

        - Tiếp tục dạy và học trực tiếp - trực tuyến theo TKB áp dụng từ ngày 03/01/2022:

+ Đặt lịch dạy qua LMS bình thường đầy đủ tiết theo TKB cá nhân (cả tiết trực tiếp và trực tuyến).

+ Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu.

* Thời gian học trực tiếp (mỗi lớp 02 buổi/tuần, các tiết, buổi còn lại học trực tuyến):

- Lớp 12 là sáng thứ 2, 3.

- Lớp 11 là sáng thứ 4, 5 (và các tiết nghề học trực tiếp tại phòng máy của trường).

- Lớp 10 là chiều thứ 5, sáng thứ 6.

* Thời gian tiết học: Thực hiện theo thời gian tiết học như trên LMS hiện tại cả 2 buổi sáng chiều.

* Sơ đồ phòng học như tuần 17 đã thông báo.

Lưu ý: GVCN và Học sinh các lớp học trực tiếp có mặt trước giờ học 15 phút để GVCN ổn định tổ chức lớp, quản lý lớp, tổ chức lớp vệ sinh phòng học,… Các tổ An toàn Covid, Đoàn trường, Công đoàn trường, Hội LHTN trường có kế hoạch phân công BCH trực để quản lý, hướng dẫn học sinh (khu vực cổng trường), hỗ trợ một số công việc đột xuất khi có thông báo.

- CB-GV-NV trường tiến hành và hoàn thành công việc Kiểm kê tài sản 2021 theo KH số 167/KH-THPTVNC, ngày 31/12/2021 (gửi mail).

- Báo cáo tình hình học trực tiếp và trực tuyến về phòng GDTrH Học sinh/ngày (PHT Nghĩa).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 2 (ngày tiêm, điểm tiêm, tên văcxin) đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm (DSHS chưa tiêm đủ mũi vắcxin đính kèm).

ThHai (ngày 10/01/2022)

- GVCN rà soát lại tình hình học sinh lớp mình thuộc đối tượng chính sách, để đề nghị xét bổ sung vào chương trình Sóng và máy tính cho em. Thầy cô nhập trực tiếp vào google drive đính kèm, hạn cuối đến trưa thứ Hai (10/01/2022), nếu lớp không có thì nhập chữ "KHÔNG" vào cột họ tên hs. Quá thời gian trên nếu lớp không nhập, coi như không đề nghị. PHT Thuận tổng hợp, báo cáo Phòng KHTC.

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB.

Thứ Ba (ngày 11/01/2022)

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

Th(ngày 12/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThNăm (ngày 13/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- Chiều: Lớp 10 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- Báo cáo Sơ kết HK1 (HT, PHT).

ThSáu (ngày 14/01/2022)

- Sáng: Lớp 10 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo tình hình Qui mô về GV-HS và CSVC trường đợt 2 về Phòng KHTC (PHT Thuận).

Thứ Bảy (ngày 15/01/2022)

- Thầy Thuận, thầy Minh Tâm: Dự buổi trao tặng xe đạp cho Học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tiêu biểu từ nguồn vận động của UBND tỉnh Sóc Trăng năm học 2021-2022 (lúc 8 giờ, tại trường Tiểu học Đại Tâm 3).

- CB-GV-NV trường hoàn thành công việc Kiểm kê tài sản 2021 theo KH số 167/KH-THPTVNC, ngày 31/12/2021 (gửi mail).

- Thầy Vũ, cô Nga dự Tập huấn (online) Python cho giáo viên THCS, THPT theo CV số 11/SGDĐT-GDTrH, từ 14 giờ - 16 giờ.

Chủ nhật (ngày 16/01/2022)

- Thầy Vũ, cô Nga dự Tập huấn (online) Python cho giáo viên THCS, THPT theo CV số 11/SGDĐT-GDTrH, từ 14 giờ - 16 giờ.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh