​

 ​

 ​

 

     SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 16/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 25 tháng 12 năm 2021

   LCH LÀM VIC

(Tngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)

      - GV coi, kiểm soát học sinh tham gia Kiểm tra cuối kỳ 1. Báo giảng, nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu (không đặt lịch LMS).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV (tiêm mũi bs) và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 (ngày tiêm, điểm tiêm, tên văcxin) đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm (DSHS chưa tiêm đủ mũi vắcxin đính kèm:  Thong ke hs chua tiem du vaccin-den 26-12-2021 (VNC).pdf )

- HS kiểm tra cuối kỳ 1 bằng hình thức trực tuyến và trên hệ thống LMS, vì vậy GVCN, GVBM nhắc nhở HS nên cài đặt app Vnedu LMS (nếu dùng điện thoại), ghi nhớ tài khoản và mật khẩu của mình để học và tham gia kiểm tra cuối kỳ 1.

Lưu ý HS khi tham gia kiềm tra cuối kỳ 1 số nội dung sau:

- Chỉ được dùng 1 thiết bị để tham gia làm bài kiểm tra.

- Không chuyển qua lại các tab trên trình duyệt (thí sinh sẽ bị chặn không cho làm bài tiếp tục).

- Đang nhập LMS trước thời gian bắt đầu kiểm tra 10 phút (nếu có sự cố đăng nhập thì báo ngay GVCN, GVBM).

- Chỉ riêng môn Văn: HS phải thực hiện xem đề và làm bài bằng điện thoại, làm bài bằng cách viết ra giấy, xong chụp ảnh bài làm đính kèm lần lượt từng trang ảnh bài làm trong mục “Đính kèm file” và nộp bài (GVCN gửi link clip hướng dẫn HS thực hiện nộp bài tự luận môn Văn để HS xem biết cách làm).

- Tất cả các môn khi hoàn thành bài làm, học sinh phải bấm nút “NỘP BÀI” trước khi hết giờ làm bài (vì nhà trường đã cấu hình thêm 5 phút/môn để học sinh đăng nhập và nộp bài).

- Thời gian: Buổi sáng tính giờ từ 7g30 (môn 1), và từ 9 giờ (môn 2). Buổi chiều tính giờ từ 13g30.

ThHai (ngày 27/12/2021)

- BGH, GVCN, GVBM coi kiểm tra Cuối kỳ 1 (trực tuyến trên LMS) môn Toán - GDCD.

- Thầy Tuấn, thầy Gõ quản lý học sinh dự lễ “Sóng và máy tính” lúc 16 giờ tại trường THCS Thạnh Phú.

Thứ Ba (ngày 28/12/2021)

- BGH, GVCN, GVBM coi kiểm tra Cuối kỳ 1 (trực tuyến trên LMS) môn Lịch sử - Vật lý.

- Tham gia tập huấn về Bạo lực học đường theo Kế hoạch số 2583/KH-SGDĐT, Lớp 1 (PHT Thuận).

Th(ngày 29/12/2021)

- BGH, GVCN, GVBM coi kiểm tra Cuối kỳ 1 (trực tuyến trên LMS) môn Sinh - Địa lý.

ThNăm (ngày 30/12/2021)

- BGH, GVCN, GVBM coi kiểm tra Cuối kỳ 1 (trực tuyến trên LMS) môn Tiếng Anh - Hóa học.

ThSáu (ngày 31/12/2021)

- BGH, GVCN, GVBM coi kiểm tra Cuối kỳ 1 (trực tuyến trên LMS) môn Ngữ văn (sáng) - Tiếng Khmer (chiều).

 

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh