​

 ​

 

     SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 15/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 18 tháng 12 năm 2021

   LCH LÀM VIC

(Tngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021)

      

- Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB áp dụng từ ngày 29/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu). Đặc biệt, thầy cô phải đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài Vnedu.

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV (tiêm mũi bs) và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 (ngày tiêm, điểm tiêm, tên văcxin) đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm (DSHS chưa tiêm đủ mũi vắcxin đính kèm).

- GVCN Tuyên truyền, vận động, thường xuyên thông báo cho học sinh biết quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Vận động học sinh tham gia theo chỉ tiêu, nhắc nhở hàng tuần việc tham gia của học sinh theo KH số 146/KH-THPTVNC, ngày 18/11/2021.

ThHai (ngày 20/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối: CB-GV bồi dưỡng đại trà Modul 1 của giáo viên tiếng Anh và Modul 4 cho CBQL, GV cấp THPT thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2021-2022 theo KH 154/KH-THPTVNC, ngày 07/12/2021 của trường đã triển khai.

- Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kế hoạch BDTX của cá nhân giáo viên, tên modul của ND3 vào file mẫu (th Thuận email riêng) và gửi lại file cho PHT Thuận tổng hợp BC về Sở GD.

- Tham gia tập huấn về Bạo lực học đường theo Kế hoạch số 2583/KH-SGDĐT, Lớp 3 gồm thầy cô: Nguyễn Duy Tuấn, Dương Hồng Cúc, Trần Hoài Hận.

Thứ Ba (ngày 21/12/2021)

- Thiết lập hệ thống LMS để tổ chức kiểm tra Cuối kỳ 1: Các PHT và Tổ trưởng.

- Tham gia tập huấn về Bạo lực học đường theo Kế hoạch số 2583/KH-SGDĐT, Lớp 5 gồm thầy cô: Lâm Thị Mỹ Tiên, Lý Thị Mỹ Phương, Trần Thị Lệ Hằng.

Th(ngày 22/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo Kế hoạch BDTX 2021-2022 của trường và cá nhân về phòng TCCB (PHT Thuận).

ThNăm (ngày 23/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThSáu (ngày 24/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN các lớp lưu ý HS Lịch kiểm tra và ôn tập cho đợt kiểm tra Cuối kỳ 1 bằng hình thức trực tuyến và trên hệ thống LMS, vì vậy GVCN nhắc nhở HS nên cài đặt app Vnedu LMS (nếu dùng điện thoại), ghi nhớ tài khoản và mật khẩu của mình để học và tham gia kiểm tra cuối kỳ 1.

Thứ Bảy (ngày 25/12/2021)

Kiểm tra cuối kỳ 1: BGH, GVCN và GVBM trực máy, liên lạc và kiểm soát tình hình tham gia kiểm tra của HS.

Buổi

Khối 12/Môn

Khối 11/Môn

Khối 10/Môn

Sáng

Tin học (50 phút)

 

Tin học (50 phút)

Công nghệ (50 phút)

Tin học (50 phút)

Công nghệ (50 phút)

Chiều

GDQP (50 phút)

GDQP (50 phút)

GDQP (50 phút)

 

* Ghi chú: Buổi sáng tính giờ từ 7g30 (môn 1), và từ 9 giờ (môn 2).

                 Buổi chiều tính giờ từ 13g30.

 

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh