SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 13/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 05 tháng 12 năm 2021

   LCH LÀM VIC

(Tngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)

     

- Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB áp dụng từ ngày 29/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu). Đặc biệt, thầy cô phải đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài Vnedu.

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm

- GVCN Tuyên truyền, vận động, thường xuyên thông báo cho học sinh biết quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Vận động học sinh tham gia theo chỉ tiêu, nhắc nhở hàng tuần việc tham gia của học sinh theo KH số 146/KH-THPTVNC, ngày 18/11/2021.

ThHai (ngày 06/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thực hiện dự giờ theo KH kiểm tra nội bộ năm học.

Thứ Ba (ngày 07/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Sáng: Văn phòng trường nhận bằng TN THPT 2021 theo TB 2520/SGDĐT-KTQL (cô Tho).

Th(ngày 08/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Tổ trưởng có KH triển khai với Gv bộ môn về việc chuẩn bị cho Kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021-2022.

ThNăm (ngày 09/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GV xây dựng kế hoạch cá nhân về BDTX năm học 2021-2022 nộp về Tổ trưởng (gửi file) trước 15/12/2021 theo KH số 150/KH-THPTVNC, ngày 30/11/2021 của trường.

ThSáu (ngày 10/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GV dự tập huấn “kiến thức hướng nghiệp” trực tuyến (theo CV 2429/SGDĐT-GDTrH, ngày 16/11/2021), một ngày từ 7h30, link tập huấn BTC sẽ gửi vào email của thầy cô.

Thứ Bảy (ngày 11/12/2021)

- Họp chi bộ (thời gian và nội dung theo TB riêng của Chi ủy)

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh