HỌC SINH NHẤN VÀO LINK BÊN DƯỚI XEM KẾT QUẢ TUYỂN SINH 10 

https://drive.google.com/file/d/1LnxS3VtlsDGWyIS2eGtnj__5Jr1IYYlz/view

Các học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi thì làm đơn (nhận đơn tại VP trường) nộp từ 01/7/2022 đến 10/7/2022.