Quý Thầy (Cô) và các em học sinh có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT và quá trình tham gia BHXH vào mục CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ có các đường dẫn Tra cứu BHYT hoặc BHXH