SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 36 (Từ ngày 24/5/2021 đến 30/5/2021)

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

+ Thông báo từ Sở GDĐT: Trong khi chờ đợi ý kiến chỉ đạo từ Lãnh đạo UBND tỉnh, học sinh Khối 12 tiếp tục tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới (dự kiến trong tuần hoặc tuần sau sẽ tổ chức cho học sinh Khối 12 đến trường trở lại, vì vậy GVCN nhắc HS theo dõi thông báo thường xuyên để nắm bắt thông tin kịp thời).

+ GVBM bồi dưỡng HSG tiếp tục thực hiện bồi dưỡng HSG theo kế hoạch.

* Thứ hai (ngày 24/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Tổ thu nhận hồ sơ TS10 năm học 2021-2022 (Thầy Thuận, cô Tho, cô Dung, cô Nga, thầy Khải) tổ chức thu nhận hồ sơ và nhập liệu theo QĐ số 62/QĐ-THPTVNC ngày 07/5/2021. Nhờ thầy Trần Minh Tâm hỗ trợ nhằm đảm bảo thông điệp 5K về phòng chống dịch.

- PHT Nghĩa báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo CV số 910/SGDĐT-DTCNTX, ngày 05/5/2021.

- Cô Thùy Dung chuẩn bị tập phát thưởng (đếm số lượng, đóng mộc,...).

* Thứ ba (ngày 25/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối BGH báo cáo Tổng kết GDTrH về SGD.

- Hạn cuối: Thu nhận hồ sơ TS10 năm học 2021-2022 (Thầy Thuận, cô Tho, cô Dung, cô Nga, thầy Khải) và nhập liệu.

- Cô Thùy Dung chuẩn bị tập phát thưởng (đếm số lượng, đóng mộc,...).

- Tiếp đoàn khảo sát thi đua Công đoàn ngành GD Sóc Trăng (lúc 7h30). Thành phần: Đại diện Chi bộ, đại diện BGH, Ban chấp hành Công đoàn trường.

* Thứ tư (ngày 26/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- BTV Đoàn trường và GVCN khối 10 cùng VP gói phần thưởng học sinh (tại Thư Viện).

- Giáo viên Tài Nguyễn Thụy Hân, Danh Thị Minh Quang dự tập huấn “Khóa bồi dưỡng năng lực Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học, THCS và THPT cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Sóc Trăng năm 2021” theo QĐ số 447/QĐ-SGDĐT, ngày 12/5/2021.

* Thứ năm (ngày 27/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- PHT Thuận báo cáo DSHĐ tuyển sinh 10 năm học 2021-2022.

- Tổ thu nhận và nhập liệu hoàn tất dữ liệu, nộp dữ liệu hồ sơ thi TS10 về SGD.

- BCH Đoàn trường và Hội LHTN trường hỗ trợ công tác về CSVC và vệ sinh lao động nhà trường.

- GVCN lớp 11 kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ (theo KH riêng).

* Thứ sáu (ngày 28/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN lớp 11 tiếp tục kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ (theo KH riêng).

- Thầy Minh Tâm xem và bổ sung các em đủ điều kiện nhận học bổng Quỹ Thiện Tâm 2021-2022 (do Cty tân Đại Hưng tài trợ) thực hiện hồ sơ nộp PGD.

- Họp xét chọn HSG toàn cấp tiêu biểu:

+ Thời gian: Lúc 8h tại VP đoàn.

+ Thành phần: BGH, Bí thư Đoàn trường, thư ký HĐ và GVCN lớp 12 năm học 2020-2021.

* Thứ Bảy (ngày 29/5/2021)

- HS tham gia thi HSG cấp tỉnh theo Lịch (GV quản lý HS thông báo sau)

* Chủ nhật (ngày 30/5/2021)

- HS tham gia thi HSG cấp tỉnh theo Lịch (GV quản lý HS thông báo sau).

 

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                    

Thạnh Phú, ngày 22 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh