Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10, thời gian công bố kết quả trúng tuyển.

Xem chi tiết tại đây!