Các em đăng kí nguyện vọng ĐH - CĐ trực tuyến qua link sau:

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Hoặc vào mục Chính phủ điện tử