- Ngày 19/5, tại Hà Nội đã diễn ra phiên Toàn thể Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Tới dự và chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám độc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng đông đảo đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Hội thảo là hoạt quan trọng, ý nghĩa nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

Với hơn 350 tham luận, Hội thảo đã bám sát, đi sâu phân tích, làm rõ những nội dung về: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Nhiều tham luận của nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý… đã gây được sự chú ý, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên lắng nghe.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Học để làm việc, để làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, Bác đi từ những điều rất cụ thể, trước hết là làm việc, làm người rồi mới làm cán bộ. Nhưng hiện nay không ít người học làm cán bộ rồi mới làm việc, làm người. Điều đó hoàn toàn trái tư tưởng của Bác. Bởi vậy, thực hiện Di chúc của Bác đối với thanh niên, trước hết Đảng phải làm gương..." 

Ông Vũ Mão nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ tại Hội thảo 

Ông Vũ Mão nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ: Thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ của chúng ta đã làm được nhiều việc đáng khích lệ. Đó là các phong trào 3 sẵn sàng, 5 xung kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…

Sau giải phóng 1975, mặc dù bối cảnh kinh tế xã hội hết sức khó khăn nhưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn thổi bùng phong trào thanh niên làm thủy lợi ở ĐBSCL, và thanh niên xung phong tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hoạt động Đoàn vẫn được duy trì qua các phong trào 5 xung kích, vì hải đảo, đi tìm địa chỉ đỏ… Đặc biệt phong trào thanh niên Sông Đà: Thanh niên lên sông Đà làm thủy điện.

Đến nay hoạt động Đoàn cũng đang phát triển mãnh mẽ qua các phong trào. Để làm được điều này, người thủ lĩnh cần tìm ra phong trào để quy tụ, tập hợp thanh niên.

Để bắt kịp xu hướng cuộc cách mạng 4.0, thời gian tới, chúng ta cần có những định hướng cho thanh niên, tạo ra những phong trào thanh niên trên không gian mạng, đây là mặt trận chiến đấu của thanh niên". 

Nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ, thanh niên… tại Hội thảo, một lần nữa khẳng định lại ý nghĩa lịch sử, tầm vóc, tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Qua đó phát huy trí tuệ, tinh thân, sức mạnh của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Hiền Anh (GD&TĐ)