• Mai Quốc Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0968225207
  • Email:
   maiquocduy.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách các hoạt động chuyên môn của Tổ Toán.

 • Lý Anh Việt Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0398058361
  • Email:
   lyanhvietphuong.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán.

 • Nguyễn Hoàng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   01263855769
  • Email:
   nguyenhoangtam.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán.

 • Nguyễn Duy Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0943656007
  • Email:
   nguyenduytuan.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung các hoạt động của Đoàn trường.

 • Đào Thị Tố Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   01673921136
  • Email:
   daothitonhu.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giảng dạy bộ môn Toán

 • Dương Hoa Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0939544937
  • Email:
   duonghoatrang.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách giảng dạy bộ môn Toán

 • Sơn Thị Ngọc Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0938340115
  • Email:
   sonthingoclanh.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán

 • Dương Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học CNTT
  • Điện thoại:
   0909915392
  • Email:
   duonghongnga.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin học.

 • Nguyễn Phương Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học CNTT
  • Điện thoại:
   0918677572
  • Email:
   nguyenphuongvu.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin học.

 • Trần Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0917036086
  • Email:
   tranthile.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bô môn Toán

 • Trần Thị Tường Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0996591449
  • Email:
   tranthituongvi.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Toán

 • Trương Thị Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật lý - Tin học
  • Điện thoại:
   01263355797
  • Email:
   truongthingocchau.c3vnc@soctrang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy bộ môn Tin học.

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 89
Hôm qua : 117
Tháng 10 : 205
Năm 2022 : 40.676