Báo Tuổi Trẻ gửi lịch Tư vấn tuyển sinh trực tuyến:
“Nhiều phương thức xét tuyển đại học, thí sinh lưu ý gì?”  là chủ đề buổi tư vấn tiếp theo của chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 trên nền tảng Zoom webinar, phát sóng trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) và fanpage Chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ (https://www.facebook.com/TVTS.tuoitre) và kênh YouTube Tuổi Trẻ (https://www.youtube.com/c/TuoitreVn2015).

Thời gian từ 19h đến 20h30 thứ bảy ngày  22/01/2022.

Tham gia buổi tư vấn này có các khách mời

+ ĐH Quốc gia TP.HCM 

+ ĐH Cần Thơ

+ ĐH Mở TP.HCM

+ ĐH Công nghệ TP.HCM

+ ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HC

+ Trường Đại học Hoa Sen

Mời bạn đọc đăng ký tham gia buổi tư vấn này tại đây.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_ZZ-F0hlPQeS2CFzP0An2dA%3Ffbclid%3DIwAR08aSXx0h6WYZwzO1FouFq7JsVpn6UrPPg1mBgkQ0v3yGAxdd_VH6PwGfw&h=AT1MlNypPHCKN21nshp9Z4PGv4kJmBRa55tnhBxzvj6Z1Ke8Asi6HuNM6LlwwgUboH7w2EDl5-WscirOQ7YdNvnJtPP1q3iOTT2htPRa5dqNeSk0CQEAQxfNMsN9Hhf8ud_nVG7vxIvO