​

       SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 39/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 18 tháng 6 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

 • - Thực hiện ôn tập thi TS10, thi TN THPT theo TKB áp dụng từ ngày 06/6/2022.

  - Thầy Diệp Minh Tâm tham dự khóa BD NCNL Nghiệp vụ Sư phạm Tiếng Anh 2022. Thầy Trần Minh Tâm dự học lớp Trung cấp LLCT.

  - Đoàn trường tổ chức thực hiện KH công tác hè 2022 đến các lớp 10, 11 và GVCN.

  - Ban thực hiện hồ sơ ts lớp 10 (theo QĐ và KH) thực hiện nhiệm vụ theo KH.

  - GV tiếp tục cập nhật đánh giá trên hệ thống Temis.

  - Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2022-2023.

  ThHai (ngày 20/6/2022)

  - Ban TS10 tổ chức nhận hồ sơ ĐKDT, ghi nhận sai sót và phát Giấy báo dự thi cho HS đã đăng ký dự thi:

  TT

  Họ và tên GV-NV

  Sáng (từ 7h45)

  Chiều (từ 13h30)

  1

  Huỳnh Thị Mỹ Tho

  Phòng 1, 2, 3

  Phòng 1, 2, 3

  2

  Liêu Thị Thùy Dung

  Phòng 4, 5, 6

  Phòng 4, 5, 6

  3

  Trầm Tuấn Khải

  Phòng 7, 8, 9

  Phòng 7, 8, 9

  4

  Thạch Thị Hồng Tiến

  Phòng 10, 11

  Phòng 10, 11

  5

  Dương Hồng Cúc

  (có tiết)

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

  6

  Phạm Quốc Thắng

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

  - Khảo sát đối tượng được xét học bổng báo cáo Huyện đoàn Mỹ Xuyên (thầy Duy Tuấn).

  - Thực hiện kế hoạch công tác hè 11A4 (cô Cúc quản lý).

  Thứ Ba (ngày 21/6/2022)

  - Ban TS10 tổ chức nhận hồ sơ ĐKDT, ghi nhận sai sót và phát Giấy báo dự thi cho HS đã đăng ký dự thi:

  TT

  Họ và tên GV-NV

  Sáng (từ 7h45)

  Chiều (từ 13h30)

  1

  Huỳnh Thị Mỹ Tho

  Phòng 1, 2, 3

  Phòng 1, 2, 3

  2

  Liêu Thị Thùy Dung

  Phòng 4, 5, 6

  Phòng 4, 5, 6

  3

  Trầm Tuấn Khải

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

  Phòng 7, 8, 9

  4

  Thạch Thị Hồng Tiến

  Phòng 10, 11

  Phòng 10, 11

  5

  Dương Hồng Cúc

  Phòng 7, 8, 9

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

  6

  Phạm Quốc Thắng

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

  Hướng dẫn TS dán ảnh và đóng dấu ảnh.

   

  - Nhận giấy thi, giấy nháp, túi đựng bài thi kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2022-2023 (PHT Thuận).

  Th(ngày 22/6/2022)

  - Nhận Đề thi kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2022-2023 (PHT Thuận).

  - Tiếp Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của lãnh đạo UBND tỉnh (dự kiến).

  ThNăm (ngày 23/6/2022)

  - Hiệu trưởng dự họp xét thi đua Khối 3 tại THPT Vĩnh Hải lúc 13g30.

  - Hoàn tất CSVC chuẩn bị cho kỳ thi TS10 (Lãnh đạo, thư ký, phục vụ HĐ coi).

  - Thực hiện kế hoạch công tác hè 11A4 (cô Cúc quản lý).

  ThSáu (ngày 24/6/2022)

  -  Thầy Trần Minh Tâm dự Sơ kết CTĐ huyện, nộp đề nghị xét học bổng quỹ thiện tâm về CTĐ Mỹ Xuyên.

  - Hội đồng coi thi TS10 bắt đầu làm việc (dự kiến chiều).

  ThBảy (ngày 25/6/2022)

  - Tổ chức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 (Gv coi thi theo DS phân công). Môn thi Văn (sáng), Tiếng Anh (chiều).

  Chủ Nhật (ngày 26/6/2022)

  - Tổ chức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 (Gv coi thi theo DS phân công). Môn thi Toán (sáng).

  - Lãnh đạo, thư ký HĐ chấm thi TS10 bắt đầu làm việc (chiều).

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh