SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 37/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 06 tháng 6 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022)

 • - Thực hiện ôn tập THPT theo TKB mới áp dụng từ ngày 06/6/2022 (Lớp 12XH1 chuyển học phòng 11ª1).

  - Thầy Trương Minh Cao tham gia huấn luyện đội tuyển điền kinh của tỉnh theo QĐ triệu tập.

  - Thầy Diệp Minh Tâm tham dự khóa BD NCNL Nghiệp vụ Sư phạm tiếng Anh 2022 theo QĐ của SGD từ 29/5/2022 tại trường CĐCĐ Sóc Trăng.

  - Đoàn trường xây dựng và phổ biến KH công tác hè 2022 đến các lớp và GVCN.

  ThHai (ngày 06/6/2022)

  - GV bắt đầu dạy ôn tập TS lớp 10 (nếu có HS đăng ký) tại phòng học 10ª4, 10ª5.

  - Học sinh lớp 9 bắt đầu Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (đến 12/6/2022).

  - Đoàn trường, lớp 11 hỗ trợ tổ chức tập huấn công tác đoàn hội với Huyện đoàn.

  Thứ Ba (ngày 07/6/2022)

  - Dự họp tiếp Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

  + Lúc 7 giờ 30 tại Hội trường HĐND và UBND huyện Mỹ Xuyên..

  + Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

  Th(ngày 08/6/2022)

  - Hoàn thành cập nhật kết quả 2 mặt GD lớp 10, 11 trên CSDL ngành (PHT Thuận).

  ThNăm (ngày 09/6/2022)

  - Báo cáo số liệu tổng kết năm học về phòng GDTrH (PHT Nghĩa, Thuận).

  ThSáu (ngày 10/6/2022)

  - Tất cả GV, CBQL hoàn thành thực hiện bồi dưỡng mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh và mô đun 5 và 9 cho cán bộ quản lý, giáo viên Trung học phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (theo CV số 938/SGDĐT-TCCB, ngày 16/5/2022) từ 20/5 đến 10/6/2022.

  - Nộp DS Hội đồng tuyển sinh 10 về SGD (PHT Thuận)

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh