SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 34/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 14 tháng 5 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 16/5/2022 đến ngày 21/5/2022)

 

       - Tiếp tục thực hiện ôn tập lớp 12 và Hoàn tất hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT 2022.

- Kiểm tra cuối kỳ 2 tập trung lớp 10 (chiều), 11 (sáng). GV coi kiểm tra theo PC.

ThHai (ngày 16/5/2022)

- Tiết 1 (sáng): GVCN các lớp 12 hoàn thành việc cho HS rà soát và ký xác nhận vào các Biểu mẫu.

- GVCN 12 sẽ kiểm tra chéo Hồ sơ ĐKDT, học bạ, Sổ GTGĐ (theo KH số 47/KH-THPTVNC ngày 13/5/2022) trong 02 ngày là Thứ 2,3. Nhận biên bản tại VP (cô Tho)

KH 47- Kiem tra cheo Hoc ba va Ho so DKDT_TT Phieu xet CNTN 2021-VNC.pdf

- Kiểm tra cuối kỳ 2 tập trung lớp 11 (sáng), lớp 10 (chiều): Văn - Công nghệ.

Thứ Ba (ngày 17/5/2022)

- Kiểm tra cuối kỳ 2 tập trung lớp 11 (sáng), lớp 10 (chiều): Tiếng Anh - Hóa.

- Báo cáo ngày Đổi mới sáng tạo và Tháng hành động vì ATTP theo yêu cầu tại Công văn số 605/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2022 của Sở GDĐT (PHT Thuận).

Th(ngày 18/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Kiểm tra cuối kỳ 2 tập trung lớp 11 (sáng), lớp 10 (chiều): Lịch sử - Sinh.

- Báo cáo kết quả công tác Phổ biến GDPL 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu (thầy Nhanh, thầy Tuấn, cô Tho tổng hợp BC).

- GVBM dạy lớp 12 xem Biên bản kiểm tra chéo và hoàn tất điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung (nếu có).

ThNăm (ngày 19/5/2022)

- Kiểm tra cuối kỳ 2 tập trung lớp 11 (sáng), lớp 10 (chiều): Toán - GDCD.

- Tham dự Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN năm 2022. Lúc 7h30 tại Hội trường HĐND và UBND huyện Mỹ Xuyên: Thầy Nguyễn Duy Tuấn.

ThSáu (ngày 20/5/2022)

- Kiểm tra cuối kỳ 2 tập trung lớp 11 (sáng), lớp 10 (chiều): Địa lý - Vật lý.

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ĐKDT. Tiếp đoàn kiểm tra chéo (trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa) đến kiểm tra:

+ Thời gian: Từ 13 giờ, tại Thư viện.

+ Thành phần: BGH, GVCN 12, thầy Khải, cô Tho.

- Nhận đề KSCL cuối cấp lớp 12 (PHT Thuận)

Thứ Bảy (ngày 21/5/2022)

- Kiểm tra hồ sơ ĐKDT của trường THPT Lịch Hội Thượng. Thành phần theo QĐ số 48/QĐ-THPTVNC, ngày 16/5/2022.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh