​​

      SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 33/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 07 tháng 5 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

        - Thực hiện dạy học 10, 11, ôn tập THPT theo TKB áp dụng từ ngày 18/4/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 33.

- GVCN thông báo HS lớp đóng học phí HK2 (GVCN viết phiếu thu và nộp về thầy Trần Minh Tâm).

- Hoàn tất hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT 2022.

- Kiểm tra cuối kỳ 2 lớp 10, 11 các môn: Thể dục, Quốc phòng AN, Khmer, Tin học.

- GV, HS các lớp thực hiện ủng hộ tháng nhân đạo theo kế hoạch số 06/KH-CTĐVNC, ngày 04/5/2022 (từ ngày 04/5 đến 13/5/2022).

ThHai (ngày 09/5/2022)

- Tiết 1 (sáng): GVCN các lớp thực hiện Hoạt động HN-NGLL.

- Tổ trưởng chấm và tổng hợp Bài thu hoạch BDTX nộp về BGH (PHT Thuận).

- GVCN 12 hoàn tất đánh giá, ghi Học bạ và hoàn thành Sổ chủ nhiệm online trên Vnedu.

Thứ Ba (ngày 10/5/2022)

- GVCN nhận DS in và HS 12 tiến hành rà soát, điều chỉnh thông tin ĐKDT (nếu có).

- Báo cáo ATPT năm 2022 (PHT Thuận, th Tâm).

- Báo cáo ngày sách Việt Nam (PHT Thuận, cô Dung).

Th(ngày 11/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo rà soát nhu cầu mua sắm thiết bị dạy học lớp 10 theo yêu cầu tại Công văn số 710/SGDĐT-KHTC ngày 18/4/2022 của Sở GDĐT (PHT Thuận).

ThNăm (ngày 12/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN và HS 12 hoàn thành việc tiến hành rà soát, điều chỉnh, ký xác nhận thông tin ĐKDT.

ThSáu (ngày 13/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Kiểm tra và hoàn chỉnh tất cả các dữ liệu trong danh sách công nhận kết quả nhiệm ý (2 bộ) và phôi chứng nhận đã được in hoàn chỉnh gửi về Phòng DTTX trình lãnh đạo phê duyệt (PHT Nghĩa, cô Thuyền Trang).

Thứ Bảy (ngày 14/5/2022)

- Hoàn thành việc chuẩn bị cho kỳ kiểm tra Cuối kỳ 2 (tập trung) lớp 10, 11 theo KH.

Chủ nhật (ngày 15/5/2022)

- Dự thi máy tính cầm tay cấp tỉnh tại trường THPT Thành Phố Sóc Trăng: Thầy Hoàng Tâm và HS dự thi.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh