​​

      SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 32/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 02 tháng 5 năm 2022

LCH LÀM VIC

(Tngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

- Thực hiện dạy học 10, 11, ôn tập THPT theo TKB áp dụng từ ngày 18/4/2022. Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu tuần 32.

- GVCN thông báo HS lớp đóng học phí HK2 (GVCN viết phiếu thu và nộp về thầy Trần Minh Tâm).

- Tổ chức cho HS lớp 12 thực hiện Phiếu ĐKDT trực tuyến tại Phòng Tin học.

- GV bồi dưỡng HSG giải toán Casio, bộ môn chuẩn bị tốt cho đội tuyển để dự thi theo KH của SGD.

ThHai (ngày 02/5/2022)

- Nghỉ bù Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 theo quy định.

Thứ Ba (ngày 03/5/2022)

- Nghỉ bù Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 theo quy định.

Th(ngày 04/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo ATPT năm 2022 (PHT Thuận, th Tâm).

- Báo cáo ngày sách Việt Nam (PHT Thuận, cô Dung).

ThNăm (ngày 05/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối Tổ trưởng bộ môn nộp Đề kiểm tra CK2 lớp 10, 11 về BGH (PHT Nghĩa).

- Họp Hội đồng lựa chọn sách giáo lớp 10 tại Hội trường Sở:

              + Thầy Cao, thầy Tâm (lúc 7h40 đến 9h20).

               + Cô Minh Lý (từ 9h30 đến 11h).

              + Thầy Thuận (từ 13h30 đến 15h).

- Tiết 5 sáng: Tổ chức cho HS 12A4 thực hiện Phiếu ĐKDT trực tuyến tại Phòng Tin học (HS, GVCN, thầy Thuận, th Khải, GV Tin học hỗ trợ).

- Thầy Trần Minh Tâm dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tại Trung tâm VH&HN tỉnh.

ThSáu (ngày 06/5/2022)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Trần Minh Tâm tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tại Trung tâm VH&HN tỉnh.

- Chiều (từ 13h30): Lớp 10, 11 học bù cho Sáng thứ 2 ngày 02/5/2022, gồm tiết 1, 2, 3, 4 theo TKB tương ứng khi đó. Riêng tiết 5, GVBM tự bố trí dạy bù online với lớp.

- Tiếp tục tổ chức cho HS 12 thực hiện Phiếu ĐKDT trực tuyến tại Phòng Tin học (HS, GVCN, thầy Thuận, th Khải, GV Tin học hỗ trợ).

Thứ Bảy (ngày 07/5/2022)

- Sáng (từ 7 giờ): Lớp 10, 11 học bù 5 tiết cho Sáng thứ 3 ngày 03/5/2022 theo TKB tương ứng.

- Kiểm tra và hoàn chỉnh tất cả các dữ liệu trong danh sách công nhận kết quả nhiệm ý (2 bộ) và phôi chứng nhận đã được in hoàn chỉnh gửi về Phòng DTTX trình lãnh đạo phê duyệt (PHT Nghĩa, cô Thuyền Trang).

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh