SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 20/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 23 tháng 1 năm 2021

LCH LÀM VIC

(Tngày 24/01/2022 đến ngày 11/02/2022)

 

- Tiếp tục dạy và học trực tiếp - trực tuyến theo TKB áp dụng từ ngày 17/01/2022:

+ Đặt lịch dạy qua LMS bình thường đầy đủ tiết theo TKB cá nhân (cả tiết trực tiếp và trực tuyến). Lưu ý: Đặt lịch LMS đến hết thứ 4 (24/01), sau khi nghỉ tết vào thì Đặt lịch tuần từ thứ Năm (10/02).

+ Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu.

Lưu ý báo giảng Vnedu tuần 20: Thầy cô báo giảng Vnedu trọn cả tuần 20 (vì tuần 20 là tuần tính từ 24/01 đến 11/02/2022), dạy hết thứ tư (26/01) à HS nghỉ tết à vào học lại từ thứ Năm (10/02/2022), xem file đính kèm.

+ Thời gian học trực tiếp và Sơ đồ phòng học như tuần 17 đã thông báo.

- Thời gian nghỉ tết Nguyên đán:

+ Học sinh: Từ 27/01/2022 đến hết 09/02/2022 (Nhằm ngày 25-Chạp đến hết ngày mùng 9-Giêng).

+ CB-GV-NV: Từ 29/01/2022 đến hết 06/02/2022 (Nhằm ngày 27-Chạp đến hết ngày mùng 6-Giêng).

ThHai (ngày 24/01/2022)

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- VP thông báo lịch trực tết và gửi Lịch trực đến các cơ quan quản lý.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2021 (PHT Thuận, Kế toán).

- Báo cáo, chấm điểm và minh chứng công tác CCHC năm 2021 (PHT Thuận, Văn thư, kế toán).

Thứ Ba (ngày 25/01/2022)

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ (HT).

Th(ngày 26/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB. Sau buổi học, GVCN các lớp 11 tổ chức cho HS vệ sinh 02 phòng mà lớp đang học (quét dọn, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn, đóng cửa, tắt đèn quạt,…). Đoàn trường nghiệm thu.

- Tổ chức trao quà “Tết vì HS nghèo” và trao xe đạp cho HS trường:

     + HS tập trung lúc 7h30 giờ tại Sân trường Văn Ngọc Chính.

     + Thành phần: Lãnh đạo trường, Hội CTĐ trường, BTV Đoàn trường, khách mời và HS (theo DS kèm theo).

- Chiều:

+ Họp Chi bộ: Lúc 13 giờ 30.

+ Họp Hội đồng sư phạm trường: Lúc 15 giờ.

+ Công đoàn ngành GD trao quà tết cho VC-NLĐ trường.

DSHS DE NGHI NHAN XE DAP 2021-2022-VNC.pdf 

DSHS nhan qua xuan NhamDan 2022.pdf

ThNăm (ngày 27/01/2022)

Chương trình hướng nghiệp cho HS lớp 12 theo Công văn số 16/SGDĐT-GDTrH ngày 05/01/2022:

- Thành phần:

+ Học sinh lớp 12: Mỗi lớp 20 học sinh (GVCN chọn và gửi DSHS cho Đoàn trường ngày 25/01/2022).

+ GVCN các lớp 12.

+ BGH, BCH Đoàn trường và GV tham gia hỗ trợ.

- Phân công nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị Laptop: thầy Duy Tuấn.

+ Hỗ trợ kĩ thuật kết nối và âm thanh: thầy Tuấn Khải.

+ Chuẩn bị Hội trường: thầy Hoài Hận, chú Sari Phương, cô Kim Hoa.

+ Quản lý học sinh: GVCN, cô Hồng Cúc, thầy Thắng.

ThSáu (ngày 21/01/2022)

- Báo cáo sơ kết Công tác HSSV (PHT Thuận, Đoàn trường).

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế và ý kiến chỉ đạo của ngành, nhà trường sẽ có những thông báo tiếp theo và kịp thời đến với HĐSP nhà trường./.

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh