SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 19/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 15 tháng 1 năm 2021

LCH LÀM VIC

 

- Bắt đầu HK2: Tiếp tục dạy và học trực tiếp - trực tuyến theo TKB mới áp dụng từ ngày 17/01/2022:

+ Đặt lịch dạy qua LMS bình thường đầy đủ tiết theo TKB cá nhân (cả tiết trực tiếp và trực tuyến).

+ Báo giảng, đánh giá tiết dạy và ghi nhận tình hình học tập, điểm danh HS vào sổ đầu bài, cập nhật nội dung Sổ Chủ nhiệm trên Vnedu.

* Thời gian học trực tiếp (mỗi lớp 02 buổi/tuần, các tiết, buổi còn lại học trực tuyến):

- Lớp 12 là sáng thứ 2, 3.

- Lớp 11 là sáng thứ 4, 5 (và các tiết nghề học trực tiếp tại phòng máy của trường).

- Lớp 10 là chiều thứ 5, sáng thứ 6.

* Thời gian tiết học: Thực hiện theo thời gian tiết học như trên LMS hiện tại cả 2 buổi sáng chiều.

* Sơ đồ phòng học như tuần 17 đã thông báo.

Lưu ý: GVCN và Học sinh các lớp học trực tiếp có mặt trước giờ học 15 phút để GVCN ổn định tổ chức lớp, quản lý lớp, tổ chức lớp vệ sinh phòng học,… Các tổ An toàn Covid, Đoàn trường, Công đoàn trường, Hội LHTN trường có kế hoạch phân công BCH trực để quản lý, hướng dẫn học sinh (khu vực cổng trường), hỗ trợ một số công việc đột xuất khi có thông báo.

- CB-GV-NV trường hoàn thành công việc Kiểm kê tài sản 2021 theo KH số 167/KH-THPTVNC, ngày 31/12/2021 (gửi mail file biên bản đã nhập liệu về PHT Thuận).

- Báo cáo tình hình học trực tiếp và trực tuyến về phòng GDTrH Học sinh/ngày (PHT Nghĩa).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 2 (ngày tiêm, điểm tiêm, tên văcxin) đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm (DSHS chưa tiêm đủ mũi vắcxin đính kèm).

ThHai (ngày 17/01/2022)

- Hạn cuối các lớp và tổ chuyên môn báo kết quả vận động tết vì hs nghèo về CTĐ.

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB.

Thứ Ba (ngày 18/01/2022)

- Sáng: Lớp 12 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

Th(ngày 19/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hội nghị sơ kết công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN học kỳ I:

     + Lúc 14 giờ tại Hội trường nhà trường.

     + Thành phần: BCH Đoàn trường, Hội LHTN trường, Bí thư Chi đoàn các lớp. Mời Chi ủy; BGH, Đại diện Công đoàn; CTĐ.

ThNăm (ngày 20/01/2022)

- Sáng: Lớp 11 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- Chiều: Lớp 10 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- GV in Kế hoạch cá nhân về BDTX 2021-2022 (đã làm file trước đây) nộp Tổ trưởng ký duyệt, tổ trưởng tổng hợp gửi về PHT Thuận.

ThSáu (ngày 21/01/2022)

- Sáng: Lớp 10 học trực tiếp tại trường theo TKB.

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội 2021 theo CV số 52/SGDĐT-KHTC, ngày 11/01/2022 về Phòng KHTC (HT, kế toán).

  

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh