SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 12/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 27 tháng 11 năm 2021

   

LCH LÀM VIC

(Tngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021)

       - Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB mới, áp dụng từ ngày 29/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, sổ đầu bài, Nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu).

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- GVCN nắm thông tin về số liệu HS đã tiêm, chưa tiêm vaccin covid của lớp mình, cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời, liên tục về việc HS được tiêm mũi 1, mũi 2 đến PHT Thuận mỗi khi HS được tiêm

- GVCN Tuyên truyền, vận động, thường xuyên thông báo cho học sinh biết quyền lợi khi học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Vận động học sinh tham gia theo chỉ tiêu, nhắc nhở hàng tuần việc tham gia của học sinh theo KH số 146/KH-THPTVNC, ngày 18/11/2021.

ThHai (ngày 29/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thực hiện dự giờ theo KH kiểm tra nội bộ năm học.

- GVCN rà soát DS và nhập lý do HS chưa tiêm Mũi 1, mũi 2 (nhập online do thầy Thuận gửi).

- Báo cáo và nhập số liệu tiêm vắc xin cho học sinh khối 10, 11, 12 (nhập trực tiếp trên Google drive) về Phòng CTTT (PHT Thuận)

Thứ Ba (ngày 30/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo số liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêm vắc xin năm 2021 về Phòng CTTT đợt 1/tháng 12 (PHT Thuận).

Th(ngày 01/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo giáo viên dạy tiếng Anh chưa đạt chuẩn C1 (cấp THPT) và cập nhật thông tin theo file đính kèm để học bồi dưỡng NC NLNN đợt 2 năm 2021 (PHT Nghĩa).

ThNăm (ngày 02/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThSáu (ngày 03/12/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN Tuyên truyền ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS. Triển khai thông điệp và hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại tỉnh Sóc Trăng năm 2021 theo Công văn số 2405/SGDĐT-DTTX ngày 12/11/2021.

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh