Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22/9/2021 có thể xem tại đây

 Hoặc có thể chọn mục 

Hoặc TKBTonline toàn trường 22-9-2021.PDF

DS ĐƯỜNG LINK GIÁO VIÊN DẠY ONLINE (Từ 22/9/2021)
   
SttHọ tên GVBMLink Google meet để HS vào học
(HS bấm vào liên kết ứng với tên GV dạy lớp theo TKB)
Toán
1Trần Thị Lê meet.google.com/qbj-bvqg-jde
2Nguyễn Hoàng Tâmmeet.google.com/uzb-wokg-cew
3Sơn Thị Ngọc Lành meet.google.com/acr-rcvs-jmf
4Đào Thị Tố Nhưhttps://meet.google.com/reu-cawh-gnz
5Mai Quốc Duy meet.google.com/cte-wcau-irq
6Dương Hoa Trang meet.google.com/svn-qxtr-yaj
7Lý Anh Việt Phươnghttps://meet.google.com/ffp-hmzi-qyu
8Nguyễn Duy Tuấnmeet.google.com/pvx-zbwq-kpd
9Trần Thị Tường Vimeet.google.com/rgr-asgk-mib
Ngữ Văn
1Lưu Lê Hạ Huyền meet.google.com/mwb-iudg-fbv
2Trần Minh Tâm meet.google.com/exp-mnfx-uwt
3Nguyễn Thị Thúy Hòa http://meet.google.com/aaw-gtnf-irm
4Tào Thị Nguyệt meet.google.com/fru-hnpg-say
5Trần Thanh Nhanh https://meet.google.com/srj-akvx-kuv
6Trần Hữu Nghĩameet.google.com/exp-mnfx-uwt
Tiếng Anh
1Diệp Minh Tâm meet.google.com/tvw-ojfz-xgk
2Danh Thị Minh Quang meet.google.com/kaz-msdr-qhi
3Nguyễn Thị Minh Trang meet.google.com/hjn-vcxm-rdc
4Tài Nguyễn Thụy Hânmeet.google.com/jcx-gpxe-msv
5Trịnh Kim Ngânmeet.google.com/nxw-tswm-pwh
Vật lý
1Lưu Thị Thanh Thủy http://meet.google.com/rep-skzt-ezc
2Thái Huỳnh Phướng http://meet.google.com/qvm-fmnf-btv
3Trầm Tuấn Khải https://meet.google.com/qho-vpdv-qnh
4Diệp Thị Ngọc Thanhhttp://meet.google.com/rep-skzt-ezc
5Trần Minh Thuậnhttp://meet.google.com/qvm-fmnf-btv
Hóa học
1Võ Vĩnh Khiêmhttps://meet.google.com/ouy-jttj-zun?hs=122&authuser=0
2Phan Thị Giả https://meet.google.com/yvv-jpwp-ade?hs=122&authuser=0
3Thạch Thị Hồng Tiến meet.google.com/uva-tcjn-dhj
Sinh học
1Nguyễn Mạnh Hàhttp://meet.google.com/gak-cvhu-kzz
2Trần Hoài Hận meet.google.com/mmy-bkoo-bap
3Lý Thị Mỹ Phương meet.google.com/pfb-uvnc-dpo
4Lâm Thị Mỹ Tiên meet.google.com/tbu-nzfc-pbn
Lịch sử
1Nguyễn Quốc Dũng meet.google.com/cmr-onfa-jdj
2Từ Thị Hiếu meet.google.com/vjq-bvsd-wgv
Địa lý
1Nguyễn Thị Minh Lý https://meet.google.com/ccv-uvog-eeb
2Liên Thị Tú https://meet.google.com/usn-gpfe-rgf
GD Công dân
1Dương Hồng Cúc meet.google.com/uqq-oajx-nyz
2Trần Thị Lệ Hằng meet.google.com/hmo-zvmp-nwe
Tin học
1Trương Thị Ngọc Châu https://meet.google.com/obs-ghwi-iej
2Dương Hồng Nga meet.google.com/qxv-nnkh-amf
3Nguyễn Phương Vũ https://meet.google.com/qdf-ndht-yzq
Công nghệ
1Phạm Quốc Thắng https://meet.google.com/eyt-kdyo-yhq
2Lê Phúc Đoanmeet.google.com/qtc-ebci-bzd
Quốc phòng an ninh
1Trần Khánh Hòa meet.google.com/kev-nvom-kcc
2Nguyễn Văn Gõmeet.google.com/cbz-jjst-jrz
3Nguyễn Trọng Huấn meet.google.com/hyc-wzxa-xsq