SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 37 (Từ ngày 31/5/2021 đến 06/6/2021)

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 31/5/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN khen thưởng học sinh cuối năm, phát phiếu liên lạc:

+ Lớp 11: Lúc 8 giờ, tại lớp.

+ Lớp 10: Lúc 13 giờ 30, tại lớp.

Lưu ý: GVCN nhận phần thưởng HS tại Thư viện. Sau khi HS nhận thưởng, GVCN phổ biến thông báo cần thiết và cho HS vệ sinh phòng học, sắp xếp lại bàn ghế.

- GVCN lớp 12 nộp lại Mẫu MD1 (đã đủ chữ ký học sinh) và tiền Nguyện vọng ĐHCĐ + DS ký nộp, nộp cho thầy Trần Minh Tâm (hiện nay còn 3 lớp chưa nộp).

* Thứ ba (ngày 01/6/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hoàn chỉnh dữ liệu thi TS10 (thầy Thuận, thầy Khải), in thẻ dự thi.

* Thứ tư (ngày 02/6/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Dán ảnh thẻ dự thi TS10 và trình ký (cô Nga, cô Tho, cô Dung).

- GVCN lớp 11 kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ (theo KH riêng).

* Thứ năm (ngày 03/6/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Phát Thẻ dự thi TS10 cho học sinh (cô Tho, cô Dung). Nhờ thầy Trần Minh Tâm hỗ trợ nhằm đảm bảo thông điệp 5K về phòng chống dịch.

- GVCN lớp 11 tiếp tục kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ (theo KH riêng).

* Thứ sáu (ngày 04/6/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN 12 khen thưởng học sinh cuối năm cho HS tiết SHCN.

- Báo cáo thống kê điểm thi KSCL cuối cấp về SGD (thầy Nghĩa thầy Thuận).

- Hội đồng thi TS10 (các CB-GV-NV có tên coi thi TS10 theo QĐ số 475/QĐ-SGDĐT, ngày 24/5/2021) bắt đầu làm việc lúc 8 giờ tại Phòng HĐ trường.

 

* Thứ Bảy (ngày 05/6/2021)

- Coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022:

+ Sáng: Ngữ Văn.

+ Chiều: Tiếng Anh.

* Chủ nhật (ngày 06/6/2021)

- Coi thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022:

+ Sáng: Toán.

 

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                    

Thạnh Phú, ngày 29 tháng 5 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh