SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 09/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 06 tháng 11 năm 2021

    LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 08 (Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021)

- Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB mới, áp dụng từ ngày 01/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, sổ đầu bài, Nhập điểm số kiểm tra của HS mục sổ điểm qua Vnedu).

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần. Báo cáo số liệu học sinh THPT học online các ngày trước 15h30 (PHT Nghĩa).

- Báo cáo số liệu tiêm vắc xin cho GV và Học sinh/ngày (PHT Thuận).

- Các bộ môn (trừ môn Sinh, Lý, Toán, Hóa), Tổ trưởng chuyên môn thống nhất trong tổ cho Gv tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 phù hợp theo KH tổ trong thời gian tuần 8,9.

ThHai (ngày 08/11/2021)

- GVCN thông báo, phổ biến cho HS lớp mình thêm 01 kênh đóng tiền mua BHYT, BHTN thông qua ViettelPay (Hướng dẫn cụ thể qua link https://www.viettelpaysoctrang.com/thptvnc) để học sinh thuận lợi hơn khi thực hiện việc đăng nộp.

- Từ tuần này, Học sinh học môn Tiếng Khmer sẽ học theo Lịch học được Gv đặt trên hệ thống LMS như các môn khác.

Thứ Ba (ngày 09/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- GVCN 10ª2, 11ª6 hoàn thành thực hiện xây dựng KH chủ nhiệm lớp trên Sổ chủ nhiệm điện tử Vnedu (mục Quản lý KH à KH lớp).

Th(ngày 10/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Báo cáo tổ chức dạy tiếng Khmer theo biểu đính kèm về Phòng GDCN-DT (PHT Nghĩa).

ThNăm (ngày 11/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

ThSáu (ngày 12/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Trần Minh Tâm dự tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (theo Công văn Số: /KH-SGDĐT, ngày 29/10/2021).

Thứ Bảy (ngày 13/11/2021)

Kiểm tra giữa kỳ 1 tập trung (trên LMS) 02 môn là:

- Môn Toán: Bắt đầu lúc 7h30. (BGH, GVCN, GVBM Sinh giám sát, GVCN hỗ trợ việc phản hồi của HS với BTC kiểm tra).

- Môn Hóa: Bắt đầu lúc 9 giờ. (BGH, GVCN, GVBM Sinh giám sát, GVCN hỗ trợ việc phản hồi của HS với BTC kiểm tra).

GVCN thông báo để các HS được biết và ôn tập. GVCN xem file PDF đính kèm để Hướng dẫn HS tham gia kiểm tra (đúng địa chỉ, đúng tài khoản, đúng giờ, đúng Khóa thi, đúng môn thi) như đã thực hiện với môn Sinh, Lý vừa qua.

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh