SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

S: 08/LLV-THPTVNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Thạnh Phú, ngày 30 tháng 10 năm 2021

    LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 08 (Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)

 

- Tiếp tục dạy và học trực tuyến theo TKB mới, áp dụng từ ngày 01/11/2021 (Đặt lịch và dạy qua LMS, Báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm qua Vnedu).

- HT, các PHT theo dõi tình hình dạy, học trực tuyến  đến hết tuần.

- Chuẩn bị cho việc HS được tiêm Vaccin theo Thông báo của Sở GDĐT, Y tế huyện và Phòng GDĐT huyện.

- Các bộ môn (trừ môn Sinh, Lý, Toán, Hóa), Tổ trưởng chuyên môn thống nhất trong tổ cho Gv tổ chức kiểm tra giữa kỳ 1 phù hợp theo KH tổ trong thời gian tuần 8,9.

ThHai (ngày 01/11/2021)

- GVCN thông báo cho hs lớp mình nếu em nào đã đóng tiền BHTN, BHYT thì chụp lại phiếu chuyển tiền gửi về GVCN nắm và Thầy Cô gửi chuyển tiếp phiếu nộp tiền đó cho thầy Hoài Hận. Sau khi Ngân hàng và nhà trường tổng hợp sẽ thông báo DSHS cho thầy cô biết.

- Nộp DS chương trình “Sóng và máy tính” (đã ký duyệt) về Phòng Kế hoạch-Tài chính (cô Tho).

- Nhập báo cáo DSGV dự tập huấn xây dựng ma trận và đặc tả đề kiểm tra đánh giá định kì theo Công văn Số 2307/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/10/2021 (PHT Nghĩa).

Thứ Ba (ngày 02/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Giáo viên Hóa học, Sinh học (theo danh sách đã gửi) dự tập huấn theo Công văn Số 2187/SGDĐT-GDTrH.

Th(ngày 03/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Giáo viên các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ (theo danh sách đã gửi) dự tập huấn theo Công văn Số 2307/SGDĐT-GDTrH.

DSGV tap huan Ma tran de kiem tra 2021-VNC.pdf

ThNăm (ngày 04/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Giáo viên các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh (theo danh sách đã gửi) dự tập huấn theo Công văn Số 2307/SGDĐT-GDTrH.

DSGV tap huan Ma tran de kiem tra 2021-VNC.pdf

ThSáu (ngày 05/11/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

Thứ Bảy (ngày 06/11/2021)

1. Sáng: HS toàn trường Kiểm tra giữa kỳ 1 tập trung (trên LMS) 02 môn là:

- Môn Sinh: Bắt đầu lúc 7h30. (BGH, GVCN, GVBM Sinh giám sát, GVCN hỗ trợ việc phản hồi của HS với BTC kiểm tra).

- Môn Vật lý: Bắt đầu lúc 9 giờ. (BGH, GVCN, GVBM Sinh giám sát, GVCN hỗ trợ việc phản hồi của HS với BTC kiểm tra).

GVCN thông báo để các HS được biết và ôn tập. GVCN xem file PDF đính kèm để Hướng dẫn HS tham gia kiểm tra (đúng địa chỉ, đúng tài khoản, đúng giờ, đúng Khóa thi, đúng môn thi).

2. Chiều: Hội nghị Đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022

- Thời gian: 14h00.

- Hình thức: Trực tuyến 

- Thành phần: Mời Đại diện Chi bộ, BGH; Đại diện Công đoàn; Chữ Thập đỏ; BCH Đoàn trường; UB HLHTN; Bí thư Chi đoàn các lớp.

Nơi nhận:

- CB-GV-NV trường;

- Website ca trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh