SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 30 (Từ ngày 12/4/2021 đến 18/4/2021) 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 12/4/2021)

- Sinh hoạt đầu tuần dưới cờ:

+ Tất cả CB-GV-NV và học sinh. GVCN chỉ đạo HS lớp mình mang ghế ngồi ra sân bố trí theo vị trí Đoàn trường phân bổ, giữ trật tự hs.

+ Chuẩn bị sân lễ, âm thanh: Đoàn trường và lớp 10A6.

+ Nội dung: Tổng kết, thông báo và nhắc nhở đầu tuần của Đoàn, BGH; Tuyên truyền ngày tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây  của Công đoàn trường (cô Minh Trang).

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Họp Hội đồng xét SKKN: Lúc 13h30 tại Phòng PHT Nghĩa.

* Thứ ba (ngày 13/4/2021)

- HT dự họp lệ Hiệu trưởng các trường trực thuộc tại Sở GD lúc 13g30.

- PHT làm việc bình thường.

* Thứ tư (ngày 14/4/2021)

- Nghỉ tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

* Thứ năm (ngày 15/4/2021)

- Nghỉ tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

* Thứ sáu (ngày 16/4/2021)

- Nghỉ tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

* Thứ bảy (ngày 17/4/2021)

- Lớp 10, 11 học bù cho ngày Thứ Năm (15/5/2021) theo TKB thứ 5.

* Chủ Nhật (ngày 18/4/2021)

Hội nghị trực tuyến tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 (theo Công văn số 646 /KH-SGDĐT, ngày 31/3/2021):

- Thời gian: 01 buổi, khai mạc lúc 7 giờ 15, ngày 18/4/2021 (Chủ nhật).

- Địa điểm: UBND xã Thạnh Phú.

- Thành phần

+ Đại diện lãnh đạo trường.

+ 06 giáo viên chủ nhiệm lớp 12

+ Học sinh lớp 12, cụ thể số lượng giao tham dự như sau:

. Tất cả học sinh lớp 12A1, 12A2.

. Lớp 12A3, 12A4, 12A5, 12A6: Mỗi lớp 10 hs.

2. Thông báo của BGH, các tổ chức Đoàn thể và VP

2.1. Ban Giám hiệu:

a. Giáo viên, Nhân viên, tổ bộ môn:

- GVBM thực hiện giảng dạy tuần 30 theo TKB mới áp dụng từ 05/4/2021 và báo giảng Vnedu (tuần 33) thông qua website trường http://thptvnc.edu.vn.

- GVBM tiếp tục thực hiện 01 số công việc theo đăng ký chương trình làm việc đầu năm (nếu không thay đổi), như:

+ Các nội dung liên quan đến chuyên môn HK2. Kế hoạch ôn tập bộ môn thi THPT.

+ Tổ Sử-Địa-CD sinh hoạt chuyên đề của tổ (chuyên đề Khu vực Đông Nam Á).

+ Các nội dung trong các VB cấp trên: Sáng kiến kinh nghiệm, thi đua,...

+ Vệ sinh, sắp xếp phòng bộ môn (Phòng TH Lý-CN, phòng TH Hóa Sinh, phòng Tin học,...).

+ Tất cả GV-NV sẽ tạo tài khoản để đăng nhập phần mềm VssID (BHXH số) theo hướng dẫn (sẽ gửi email riêng).

+ Tham gia các cuộc thi trực tuyến,...

b. Giáo viên chủ nhiệm:

- Hướng dẫn, quản lý học sinh tiết SHDC đầu tuần.

- GVCN tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nội qui, tình hình vệ sinh, bảo quản CSVC, nề nếp học sinh trong tiết SHL.

- Nhắc nhở hs nghỉ tết an toàn, và học bù đầy đủ.

- GVCN thông báo HS liên hệ thầy Tâm và VP để nhận gạo, hoàn tất trong ngày thứ 3 (13/4/2021):

2.2. Hội CTĐ:

- Bổ sung nước cồn rửa tay cho việc phòng chống dịch Covid-19 ở các lớp theo yêu cầu của Sở GDĐT.

         

 

 

2.3. Đoàn TNCS HCM - Hội LHTN: (theo VB và nội dung SHDC thứ 2)

          - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện vệ sinh lớp, nội qui học sinh hàng ngày, hàng tuần.         

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                    

Thạnh Phú, ngày 11 tháng 4 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh