SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 29 (Từ ngày 05/4/2021 đến 10/4/2021)

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 05/4/3/2021)

- Sinh hoạt đầu tuần dưới cờ:

+ Tất cả CB-GV-NV và học sinh. GVCN chỉ đạo HS lớp mình mang ghế ngồi ra sân bố trí theo vị trí Đoàn trường phân bổ, giữ trật tự hs.

+ Chuẩn bị sân lễ, âm thanh: Đoàn trường và lớp 10A5.

+ Nội dung: Tổng kết, thông báo và nhắc nhở đầu tuần của Đoàn, BGH; Tuyên truyền ngày toàn dân hiến máu tình nguyện của Hội CTĐ trường (thầy Tâm).

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Hạn cuối GV nộp Đơn xét SKKN về cho Trường (thầy Nhanh nhận).

- CBQL, và giáo viên đã tham gia bồi dưỡng các mô-đun thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Điền phiếu khảo sát trực tuyến theo hướng dẫn trên địa chỉ đường link khảo sát: vnes.edu.vn/khaosat4, thời hạn cuối hoàn thành phiếu khảo sát trực tuyến 19 giờ ngày 05/4/2021 (Lưu ý: Nếu giáo viên dạy cả 03 khối lớp 10, 11, 12 thì chỉ tính dạy khối lớp 10), theo CV Số 669 /SGDĐT-TCCB, ngày 02/4/2021.

- Bắt đầu ôn tập thi THPT cho học sinh 12 theo DS lớp mới. Lưu ý: Lớp 12TN học tại phòng thực hành Hóa-Sinh.

* Thứ ba (ngày 06/4/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

* Thứ tư (ngày 07/4/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Thầy Thuận báo cáo thực hiện sử dụng ứng dụng "An toàn Covid-19".

* Thứ năm (ngày 08/4/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

* Thứ sáu (ngày 09/4/2021)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Họp Hội đồng xét SKKN: Lúc 7h45 tại Phòng PHT.

- Thầy Minh Tâm dự tập huấn nghiệp vụ CTĐ (theo Công văn số 77/CTĐST của tỉnh Hội), lúc 7h30, tại số 35 Nguyễn Văn Thêm, phường 3, TPST).

 

* Thứ bảy (ngày 10/4/2021)

- Thầy Thuận tham dự ngày Hội liên kết, liên thông THPT-CĐ-ĐH giữa trường CĐ Viễn Đông và ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (theo Công văn số 63/TM-BGH và thông báo của Sở GDĐT).

- Câu lạc bộ Tiếng Anh vào lúc 7h30 tại lớp 11A1.

2. Thông báo của BGH, các tổ chức Đoàn thể và VP

2.1. Ban Giám hiệu:

a. Giáo viên, Nhân viên, tổ bộ môn:

- GVBM thực hiện giảng dạy tuần 29 theo TKB mới áp dụng từ 05/4/2021 và báo giảng Vnedu (tuần 32) thông qua website trường http://thptvnc.edu.vn.

- Tổ trưởng tổ chức Họp tổ theo Kế hoạch trường triển khai các công việc của trường, của tổ. Thực hiện 01 số công việc theo đăng ký chương trình làm việc đầu năm (nếu không thay đổi), như:

+ Các nội dung liên quan đến chuyên môn HK2. Kế hoạch ôn tập bộ môn thi THPT.

+ Sinh hoạt chuyên đề của các tổ (đã đăng ký lịch công tác đầu năm).

+ Tổ Văn sinh hoạt chuyên đề.

+ Câu lạc bộ tiếng Anh vào ngày 10/4/2021 lúc 7h30.

+ Các nội dung trong các VB cấp trên: Sáng kiến kinh nghiệm, thi đua,...

+ Vệ sinh, sắp xếp phòng bộ môn (Phòng TH Lý-CN, phòng TH Hóa Sinh, phòng Tin học,...).

+ Tất cả GV-NV sẽ tạo tài khoản để đăng nhập phần mềm VssID (BHXH số) theo hướng dẫn (sẽ gửi email riêng).

b. Giáo viên chủ nhiệm:

- Hướng dẫn, quản lý học sinh tiết SHDC đầu tuần.

- GVCN tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nội qui, tình hình vệ sinh, bảo quản CSVC, nề nếp học sinh trong tiết SHL.

- GVCN thông báo đánh giá xếp loại HS HK2 (lớp 12) và giữa kỳ 2 (lớp 10, 11) đến học sinh và CMHS.

- GVCN 12 rút kinh nghiệm với học sinh qua buổi họp CMHS lần 3 vừa qua. Nhắc nhở HS đảm bảo thực hiện nội qui khi ôn tập. Lưu ý việc vệ sinh, bảo quản CSVC phòng học được bố trí.

2.2. Hội CTĐ:

- Bổ sung nước cồn rửa tay cho việc phòng chống dịch Covid-19 ở các lớp theo yêu cầu của Sở GDĐT.

- Tuyên truyền ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4.

- Thầy Minh Tâm dự tập huấn nghiệp vụ CTĐ (theo Công văn số 77/CTĐST của tỉnh Hội), lúc 7h30, tại số 35 Nguyễn Văn Thêm, phường 3, TPST).

          2.3. Đoàn TNCS HCM - Hội LHTN: (theo VB và nội dung SHDC thứ 2)

          - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện vệ sinh lớp, nội qui học sinh hàng ngày, hàng tuần.         

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                    

Thạnh Phú, ngày 03 tháng 4 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

Diệp Thị Ngọc Thanh