Lịch làm việc Tuần 18 Từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019

SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 18

Từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019

 

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Khối 10, 11, 12 kiểm tra học kỳ 1(Lịch đính kèm).

- Thứ hai (ngày 16/12/2019)

* HT, PHT làm việc bình thường.

- Thứ ba (ngày 17/12/2019)

* HT, PHT làm việc bình thường.

- Thứ (ngày18/12/2019)

* HT, PHT làm việc bình thường.

- Thứ năm (ngày 19/12/2019) 

*Thầy Phong tham gia đoàn Sở GDĐT khảo sát chính thức trường THPTLương Định Của.

* HT, PHT làm việc bình thường.

- Thứ sáu (ngày 20/12/2019)

       *Thầy Phong, Thầy Hòa họp chuyên môn Hội thao GDQP tại Sở  GDĐT.

* PHT làm việc bình thường.

- Thứ bảy (ngày 21/12/2019)

* HT, PHT làm việc bình thường.

2. Thông báo Công đoàn, Đoàn trường

a. Công đoàn

b. Đoàn TNCS HCM

 

 

                                                                        Thạnh Phú, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận : - CC-VC đơn vị.                                     HIỆU TRƯỞNG

- Lưu (đã ký)

 

                                                                         Đặng Thanh Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 39
Tháng 02 : 915
Năm 2020 : 2.057