SỞ GDĐT SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH LÀM VIỆC

Tuần 09 (Từ ngày 02/11/2020 đến 07/11/2020)

1. Lịch làm việc, công tác trong tuần

* Thứ hai (ngày 02/11/2020)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Tổ trưởng tổ Hóa, Sinh nộp đề Kiểm tra chung Giữa kỳ 1, và đề kiểm tra HK1 môn Công nghệ 12 cho PHT Nghĩa.

* Thứ ba (ngày 03/11/2020)

- HT, PHT làm việc bình thường.

* Thứ tư (ngày 04/11/2020)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho hs các lớp còn lại.

* Thứ năm (ngày 05/11/2020)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho hs các lớp còn lại.

* Thứ sáu (ngày 06/11/2020)

- HT, PHT làm việc bình thường.

- Phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho hs các lớp còn lại.

* Thứ bảy (ngày 07/11/2020)

- Kiểm tra giữa kỳ 1 môn Hóa, Sinh 3 khối và Kiểm tra HK1 môn Công nghệ lớp 12: GV coi kiểm tra theo bảng phân công của BGH trường gửi. HS các lớp kiểm tra theo buổi học chính khóa của khối mình, tại lớp mình.

2. Thông báo của BGH, các tổ chức Đoàn thể và VP

2.1. Ban Giám hiệu:

a. Giáo viên, Nhân viên, tổ bộ môn:

- GVBM thực hiện báo giảng và giảng dạy tuần 9 theo TKB áp dụng từ 12/10/2020 (xem TKB và báo giảng Vnedu thông qua website trường http://thptvnc.edu.vn/).

- Tổ trưởng tổ chức Họp tổ theo Kế hoạch trường triển khai các công việc của trường, của tổ, như:

+ Triển khai KH của nhà trường, hoàn thành KH cá nhân, KH tổ.

+ Công tác Bồi dưỡng HSG các bộ môn, ôn tập HSG thi Quốc gia (môn Địa vào tháng 12/2020).

+ Công tác chọn và hướng dẫn HS tham gia thi KHKT (tổ Lý-Hóa-CN).

+ Nghiên cứu thể lệ Thi GVDG cấp tỉnh, năm học 2020-2021.

+ Nghiên cứu KH 137/KH-THPTVNC, ngày 31/10/2020 của trường à Xây dựng Kế hoạch BDTX của cá nhân và nộp KH cho TTCM trước ngày 15/11/2020 để TTCM trình Lãnh đạo trường ký duyệt.

+ Các công việc khác của tổ.

b. Giáo viên chủ nhiệm:

- GVCN các lớp NH 2020-2021 thường xuyên đăng nhập phần mềm Smas, nhập liệu điều chỉnh, bổ sung đầy đủ và chính xác các cột về thông tin về lý lịch HS lớp mình (họ tên, địa chỉ, hộ khẩu, tên cha mẹ,...).

- GVCN tiếp tục kiểm tra chấn chỉnh nề nếp học sinh trong tiết SHL. Lưu ý HS không được lai vãng khu vực công trình đang thi công. Tiếp tục phổ biến đến HS các VB liên quan đến mình.

- Thông báo các HS trong diện nhận hỗ trợ gạo theo NĐ116 sắp xếp nhận gạo tại VP cho xong trong tuần này (trước thứ 5, ngày 05/11/2020).

- GVCN các lớp nhắc nhở học sinh vấn đề học tập, chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra Giữa kỳ 1 vào tuần 9. Tuần 9 này, Các khối kiểm tra giữa kỳ 1 môn Hóa, Sinh, lớp 12 kiểm tra Hk1 môn Công nghệ: HS các lớp kiểm tra theo buổi học chính khóa của khối mình, có mặt đúng giờ tại lớp mình, thực hiện đồng phục chính khóa.

-  Nhắc nhở HS giữ gìn tài sản chung của trường lớp. Tuyệt đối không dán giấy hay tranh ảnh hoặc bắt đinh vít,... lên Tường, lên bảng. Kéo cầu dao tắt đèn quạt khi ra về. Giữ chìa khóa cẩn thận.

          2.2. Đoàn TNCS HCM (theo VB gửi SH thứ 2)

2.3. Hội CTĐ:

Trong giờ SHCN nhờ GVCN tiếp tục triển khai: Lời kêu gọi số 06 LKG/CTĐ.VNC, ngày  21/11/2020 của Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Văn Ngọc Chính về việc “Vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong tháng 10/2020” đến học sinh của lớp và nộp lại tiền vận động cho Cô Thùy Dung trước ngày 05/11/2020.

2.4. Văn phòng: GVCN nhắc học sinh đóng học phí và BHYT theo qui định. HS nhận hỗ trợ gạo theo NĐ116 sắp xếp nhận gạo tại VP cho xong trong tuần này (trước thứ 5, ngày 05/11/2020)

Nơi nhận :

- GV-NV đơn vị;

- Website trường;    

- Lưu: VT.                    

Thạnh Phú, ngày 30 tháng 10 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Diệp Thị Ngọc Thanh