Xem kế hoạch tuyển sinh bằng đường link sau:

KH tuyen sinh vao lop 10 truong VNC 2021-2022.pdf

Xem phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh các trường Năm học 2021-2022 bằng đường link sau:

822_UBT-QD_phe_duyet_KH_tuyen_sinh_lop_10_THPT_nam_hoc_2021-2022_20210423014532872870.pdf

LỊCH THI TUYỂN SINH