Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4

và tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 01 năm 2022 của huyện Mỹ Xuyên

 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-BCĐST  ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Thường trực Ban chỉ đạo VĐHMTN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4 năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 730/VPHĐND&UBND  ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và  Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên  về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4 năm 2022. Và Thông báo số 04/TB-BCĐ MX, ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Xuyên về việc dự mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/4 năm 2022 và thời gian hiến máu đợt 1 năm 2022.

 Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2022 tại Trường THPT Văn Ngọc Chính, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Xuyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Văn Ngọc Chính tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4 và thực hiện hiến máu tình nguyện đợt 01 năm 2022.

Đến dự buổi Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” - 07/4 năm 2022 có:

- Bà Triệu Thị Ngọc Diễm - Đại biểu Quốc hội, Bí thư tỉnh đoàn Sóc Trăng.

- Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 - Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trẳng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng.

- Ông Cao Minh Hường - Phó Bí thư huyện Mỹ Xuyên.

- Ông Đào Đắc Hùng - HVU Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Xuyên.

- Ông Ngô Văn Cơ - Chủ tịch Hội CTĐ huyện - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Xuyên;

- Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - HVU Bí thư Đoàn TNCSHCM  huyện - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỹ Xuyên.

- Cùng với quý lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh và huyện Mỹ Xuyên; Báo Sóc Trăng, Đài truyền hình Sóc Trăng, quý thầy cô trường THPT Văn Ngọc Chính và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn, lực lượng đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, đông đảo quần chúng nhân dân và hơn 450 em học sinh cùng dự.

Sau lễ mít tinh Ban Chỉ đạo vận động hiến  máu tình nguyện huyện Mỹ Xuyên phát  động đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên cùng các em học sinh đăng ký tham gia hiến máu tình đợt 01 năm 2022. Kết quả đã tiếp nhận được 249 đơn vị máu.

Một số hình ảnh buổi Lễ mít tinh và thực hiến máu đợt 01 năm 2022: